UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR
 
KENYATAAN SEBUTHARGA
1.
Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam kod bidang berdaftar yang berkaitan serta masih berkuatkuasa buat masa ini bagi perkhidmatan/pembekalan/kerja berikut:-
Maklumat Asas Sebutharga Tajuk Sebutharga Bidang Pendaftaran
No. Sebutharga
:
UTHM/32(JMS)/B/03/044/2017
Harga Dokumen
:
RM 20
Jenis
:
BEKALAN
Tarikh Mula Jual
:
07/01/2018
Tarikh Akhir Jual
:
21/01/2018
Tarikh Tutup
:
22/01/2018
Tidak lewat jam 12 tengahari)
Sebut harga membekal, menghantar, memasang dan mengujilari "SAS SOFTWARE" di Makmal Statistik 1, Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Kampus Pagoh)
SYARIKAT BERSTATUS BUMIPUTERA,
DOKUMEN SEBUTHARGA HANYA BOLEH DIBELI SECARA ONLINE MELALUI LAMAN SESAWANG http://tenderwizard.my/UTHM,
Kontraktor/Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah tajuk kod bidang : 210103 Software Supply all computer software, operating system, database, off-the-Shelf packages including maintenance Atau 210104 Software/System development/Customization and maintenance including data entry, data processing Atau 210199- Pembuat
No. Sebutharga
:
UTHM/32(JMS)/B/03/045/2017
Harga Dokumen
:
RM 20
Jenis
:
BEKALAN
Tarikh Mula Jual
:
07/01/2018
Tarikh Akhir Jual
:
21/01/2018
Tarikh Tutup
:
22/01/2018
Tidak lewat jam 12 tengahari)
Sebutharga membekal, menghantar, memasang dan mengujilari Software SPLUS 8.2 di Makmal Statistik 2, Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. (Kampus Pagoh)
DOKUMEN SEBUTHARGA HANYA BOLEH DIBELI SECARA ONLINE MELALUI LAMAN SESAWANG http://tenderwizard.my/UTHM,
Kontraktor/Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah tajuk kod bidang : 210103 Software Supply all computer software, operating system, database, off-the-Shelf packages including maintenance Atau 210104 Software/System development/Customization and maintenance including data entry, data processing Atau 210199- Pembuat
No. Sebutharga
:
UTHM/32(JMS)/B/03/046/2017
Harga Dokumen
:
RM 20
Jenis
:
BEKALAN
Tarikh Mula Jual
:
07/01/2018
Tarikh Akhir Jual
:
21/01/2018
Tarikh Tutup
:
22/01/2018
Tidak lewat jam 12 tengahari)
Sebut harga membekal, menghantar, memasang dan mengujilari "Software IBM SPSS" di Makmal Statistik 1 dan Makmal Statistik 2, Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Kampus Pagoh)
DOKUMEN SEBUTHARGA HANYA BOLEH DIBELI SECARA ONLINE MELALUI LAMAN SESAWANG http://tenderwizard.my/UTHM,
Kontraktor/Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Bertaraf di bawah tajuk kod bidang : 210103 Software Supply all computer software, operating system, database, off-the-Shelf packages including maintenance Atau 210104 Software/System development/Customization and maintenance including data entry, data processing Atau 210199- Pembuat
No. Sebutharga
:
UTHM/32(JS)/B/03/028/2017
Harga Dokumen
:
RM 20
Jenis
:
BEKALAN
Tarikh Mula Jual
:
07/01/2018
Tarikh Akhir Jual
:
21/01/2018
Tarikh Tutup
:
22/01/2018
Tidak lewat jam 12 tengahari)
SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN DAN ALAT-ALAT DI MAKMAL FIZIK TEKNOLOGI NANO, FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI KAMPUS PAGOH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SYARIKAT BERSTATUS BUMIPUTERA,
DOKUMEN SEBUTHARGA HANYA BOLEH DIBELI SECARA ONLINE MELALUI LAMAN SESAWANG http://tenderwizard.my/UTHM,
Kontraktor/Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Bertaraf di bawah tajuk kod bidang : Kod Bidang 130101 Mesin Dan Kelengkapan Bengkel Atau 130102 Mesin Dan Kelengkapan Khusus Atau 130199 - Pembuat
No. Sebutharga
:
UTHM/32/(JTW)/B/03/050/2017
Harga Dokumen
:
RM 20
Jenis
:
BEKALAN
Tarikh Mula Jual
:
07/01/2018
Tarikh Akhir Jual
:
21/01/2018
Tarikh Tutup
:
22/01/2018
Tidak lewat jam 12 tengahari)
MENGHANTAR DAN MEMASANG "MICROPLATE READER" UNTUK MAKMAL FOOD BIOCHEMISTRY DI FAKULTI SAINS, GUNAAN DAN TEKNOLOGI, UNIVERISTI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. KAMPUS PAGOH
DOKUMEN SEBUTHARGA HANYA BOLEH DIBELI SECARA ONLINE MELALUI LAMAN SESAWANG http://tenderwizard.my/UTHM,
Kontraktor/Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah tajuk kod bidang : 130101 Mesin Dan Kelengkapan Bengkel Atau 130102 Mesin Dan Kelengkapan Khusus Atau 130199 - Pembuat
2.
Naskah meja akan dipamerkan di Pejabat Bendahari dan boleh dilihat mulai tarikh seperti yang tertera di dalam jadual di atas.
3.
Dokumen Sebutharga hanya akan dijual mengikut tarikh yang dinyatakan di dalam jadual di atas mulai jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang. Dokumen tidak akan dijual selepas tempoh yang telah dinyatakan.
4.
Pembekal/kontraktor yang ingin menyertai hendaklah membayar secara tunai harga dokumen sebutharga yang diingini di kaunter pembayaran pembekal Pejabat Bendahari UTHM.
5.
Pembekal/kontraktor atau wakil-wakil Pembekal/kontraktor dikehendaki membawa sijil asal Kementerian Kewangan Malaysia dan surat wakil kuasa yang sah berserta salinan sijil-sijil tersebut semasa pembelian dokumen Sebutharga.
6.
Dokumen Sebutharga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertulis Tajuk Sebutharga dan No. Sebutharga serta dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga yang beralamat seperti di bawah dan hendaklah sampai di alamat yang tertera pada atau sebelum tarikh yang ditetapkan tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.
 
Dekan
Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja,
Batu Pahat,
Johor
7.
Iklan Sebutharga ini boleh dilayari melalui laman web kami di http:// www.uthm.edu.my. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Unit Perolehan ditalian 07-4537057/7076 atau di talian pejabat am pengeluar sebutharga(sila rujuk direktori telefon UTHM di http://www.uthm.edu.my/v2/index.php?option=com_wrapper&Itemid=88).
8.
Untuk permohonan secara e-procurement, sila klik di pautan ini https://tenderwizard.my.
   
   
 
BENDAHARI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA