UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR
 
KENYATAAN SEBUT HARGA
Senarai Iklan Sebut harga UTHM Mengikut PTJ dan Tarikh Keluar
1.
Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) di dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih berkuatkuasa buat masa ini bagi perkhidmatan/pembekalan/kerja berikut:-
Maklumat Asas Sebutharga Tajuk Sebutharga Bidang Pendaftaran
2.
Naskah meja akan dipamerkan di Pejabat Bendahari dan boleh dilihat mulai tarikh seperti yang tertera di dalam jadual di atas.
3.
Naskah Sebut harga hanya akan dijual mengikut tarikh yang dinyatakan di dalam jadual di atas mulai jam 8.30 pagi hingga 4.00 petang pada hari Ahad - Rabu dan 9.00 pagi hingga 3.00 petang pada hari Khamis atau 12.00 tengahari pada tarikh akhir jual. Naskah tidak akan dijual selepas tempoh yang telah dinyatakan.
4.
Pembekal/kontraktor yang ingin menyertai hendaklah membayar secara online banking/Kad Debit/QRPay bagi naskah yang bernilai RM10.00 (Bekalan/Perkhidmatan) dan RM20.00 (Kerja) di kaunter Pembayaran Pembekal Pejabat Bendahari UTHM. Pembayaran secara online boleh dilakukan ke akaun Bank Muamalat Malaysia Berhad Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Cawangan UTHM bernombor 0107-0000001-716. Manakala naskah yang bernilai selain daripada nilai yang dinyatakan, naskah hanya boleh dibeli Secara Online Melalui Laman Sesawang http://www.tenderwizard.my/UTHM
5.
Pembekal/Kontraktor Atau Wakil Pembekal/Kontraktor Hendaklah Berhubung Terus Dengan Pusat Tanggungjawab Yang Berkaitan Setelah Membuat Pembayaran Dengan Membawa Bersama Borang KEBENARAN PEMBELIAN NASKAH SEBUT HARGA Yang Telah Dilengkapkan Bagi Tujuan Untuk Mendapatkan Dokumen Naskah Sebut Harga. Borang berkenaan boleh diperolehi melalui pautan ini < klik untuk borang >
6.
Naskah Sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertulis Tajuk Sebut harga dan No. Sebut harga serta dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga yang beralamat seperti di bawah dan hendaklah sampai di alamat yang tertera sebelum tarikh tutup (pada waktu pejabat) atau pada tarikh tutup yang telah ditetapkan (tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.)
 
Pengarah
Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja,
Batu Pahat,
Johor
7.
Iklan Sebut harga ini boleh dilayari melalui laman web kami di http:// www.uthm.edu.my. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Unit Perolehan ditalian 07-4537057/7076 atau di talian pejabat am pengeluar sebut harga(sila rujuk direktori telefon UTHM di http://www.uthm.edu.my/v2/index.php?option=com_wrapper&Itemid=88) atau di talian 03-79627870/7947 bagi sebarang pertanyaan mengenai laman sasawang tenderwizard.
8.
Untuk permohonan secara e-procurement, sila klik di pautan ini http://www.tenderwizard.my/UTHM.
   
   
 
BENDAHARI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA