UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR
 
KENYATAAN SEBUTHARGA
Senarai Iklan Sebutharga UTHM Mengikut PTJ dan Tarikh Keluar
1.
Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau CIDB di dalam kod bidang berdaftar yang berkaitan serta masih berkuatkuasa buat masa ini bagi perkhidmatan/pembekalan/kerja berikut:-
Maklumat Asas Sebutharga Tajuk Sebutharga Bidang Pendaftaran
No. Sebutharga
:
UTHM/25(JKM)/P/02/014/2019(1)
Harga Dokumen
:
RM 10
Jenis
:
PERKHIDMATAN
Gred/Kategori
:
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM)
Tarikh Mula Jual
:
11/09/2019
Tarikh Akhir Jual
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
Tarikh Tutup
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
MENYELENGGARA, MEMBAIKi DAN MENGUJILARI MESIN BRABENDER PLASTOGRAF MIXER DI MAKMAL POLIMER BLOK G2-053 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) BERTARAF TERBUKA. Diwajibkan Untuk Membuat Lawatan Tapak Terlebih Dahulu Sebelum Membeli Naskah. Hubungi En. Shahrul Mahadi bin Samsudin ditalian 012-7143484 Untuk Tujuan LawatanTapak.
No. Sebutharga
:
UTHM/25(JKP)/P/02/013/2019(1)
Harga Dokumen
:
RM 10
Jenis
:
PERKHIDMATAN
Gred/Kategori
:
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM)
Tarikh Mula Jual
:
11/09/2019
Tarikh Akhir Jual
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
Tarikh Tutup
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
MENYELENGGARA, MEMBAIKPULIH DAN MENGUJI LARI UNTUK MESIN MILLING PHOEBUS DI MAKMAL PEMESINAN KISAR BLOK C6-016 JABATAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) BERTARAF TERBUKA. Diwajibkan Untuk Membuat Lawatan Tapak Terlebih Dahulu Sebelum Membeli Naskah. Hubungi En. Muhammad Ghaus bin Mohd Supanji ditalian 019-7707101 Untuk Tujuan LawatanTapak.
No. Sebutharga
:
UTHM/25(JPM)/P/02/017/2019
Harga Dokumen
:
RM 10
Jenis
:
PERKHIDMATAN
Gred/Kategori
:
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM)
Tarikh Mula Jual
:
11/09/2019
Tarikh Akhir Jual
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
Tarikh Tutup
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
MENAIKTARAF,MENGUJILARI DAN MENENTUKUR LEV PENYEDUTAN ASAP DI MAKMAL POLIMER FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) BERTARAF TERBUKA. Diwajibkan Untuk Membuat Lawatan Tapak Terlebih Dahulu Sebelum Membeli Naskah. Hubungi En. Shahrul Mahadi bin Samsudin ditalian 012-7143484 Untuk Tujuan LawatanTapak.
No. Sebutharga
:
UTHM/25(JPM)/P/02/018/2019
Harga Dokumen
:
RM 10
Jenis
:
PERKHIDMATAN
Gred/Kategori
:
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM)
Tarikh Mula Jual
:
11/09/2019
Tarikh Akhir Jual
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
Tarikh Tutup
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
MENGUJI, MENYELENGGARA, MEMBAIKPULIH, MENENTU SAHKAN (CALIBRATION), SERTA MENGOPERASIKAN SATU (1) UNIT CARBOLITE HIGH TEMPERATURE FURNACE HTF1800 DI MAKMAL SAINS BAHAN, BLOK E2, JABATAN PENGURUSAN MAKMAL, FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) BERTARAF TERBUKA. Diwajibkan Untuk Membuat Lawatan Tapak Terlebih Dahulu Sebelum Membeli Naskah. Hubungi En. Anuar bin Ismail ditalian 07-4537812 Untuk Tujuan LawatanTapak.
No. Sebutharga
:
UTHM/25(JPM)/P/02/022/2019
Harga Dokumen
:
RM 10
Jenis
:
PERKHIDMATAN
Gred/Kategori
:
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM)
Tarikh Mula Jual
:
11/09/2019
Tarikh Akhir Jual
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
Tarikh Tutup
:
19/09/2019
(Tidak lewat jam 12 tengahari)
MENYENGGARA, MENGUJI LARI SERTA MENGESAHKAN PERALATAN ENGINE PT6A-20 DAN ENGINE LYCOMING O-360 DI MAKMAL AERODINAMIK & DORONGAN C6-002A, JABATAN PENGURUSAN MAKMAL, FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) BERTARAF TERBUKA. Diwajibkan Untuk Membuat Lawatan Tapak Terlebih Dahulu Sebelum Membeli Naskah. Hubungi En. Yaacub Zaki bin Ali ditalian 017-7590179 Untuk Tujuan LawatanTapak.
2.
Naskah meja akan dipamerkan di Pejabat Bendahari dan boleh dilihat mulai tarikh seperti yang tertera di dalam jadual di atas.
3.
Naskah Sebutharga hanya akan dijual mengikut tarikh yang dinyatakan di dalam jadual di atas mulai jam 8.30 pagi hingga 4.00 petang pada hari Ahad - Rabu dan 9.00 pagi hingga 3.00 petang pada hari Khamis atau 12.00 tengahari pada tarikh akhir jual. Naskah tidak akan dijual selepas tempoh yang telah dinyatakan.
4.
Pembekal/kontraktor yang ingin menyertai hendaklah membayar secara tunai/Kad Debit/QRPay bagi naskah yang bernilai RM10.00 (Bekalan/Perkhidmatan) dan RM20.00 (Kerja) di kaunter Pembayaran Pembekal Pejabat Bendahari UTHM. Manakala naskah yang bernilai selain daripada nilai yang dinyatakan, naskah hanya boleh dibeli Secara Online Melalui Laman Sesawang http://www.tenderwizard.my/UTHM
5.
Pembekal/kontraktor atau wakil-wakil Pembekal/kontraktor dikehendaki membawa sijil asal Kementerian Kewangan Malaysia dan surat wakil kuasa yang sah berserta salinan sijil-sijil tersebut semasa pembelian naskah Sebutharga yang dibuat secara tunai.
6.
Naskah Sebutharga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertulis Tajuk Sebutharga dan No. Sebutharga serta dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga yang beralamat seperti di bawah dan hendaklah sampai di alamat yang tertera sebelum tarikh tutup (pada waktu pejabat) atau pada tarikh tutup yang telah ditetapkan (tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.)
 
Dekan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja,
Batu Pahat,
Johor
7.
Iklan Sebutharga ini boleh dilayari melalui laman web kami di http:// www.uthm.edu.my. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Unit Perolehan ditalian 07-4537057/7076 atau di talian pejabat am pengeluar sebutharga(sila rujuk direktori telefon UTHM di http://www.uthm.edu.my/v2/index.php?option=com_wrapper&Itemid=88) atau di talian 03-79627870/7947 bagi sebarang pertanyaan mengenai laman sasawang tenderwizard.
8.
Untuk permohonan secara e-procurement, sila klik di pautan ini http://www.tenderwizard.my/UTHM.
   
   
 
BENDAHARI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA