UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR
 
KENYATAAN SEBUTHARGA
Senarai Iklan Sebutharga UTHM Mengikut PTJ dan Tarikh Keluar
1.
Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan yang berkaitan serta masih berkuatkuasa buat masa ini bagi perkhidmatan/pembekalan/kerja berikut:-
Maklumat Asas Sebutharga Tajuk Sebutharga Bidang Pendaftaran
2.
Naskah meja akan dipamerkan di Pejabat Bendahari dan boleh dilihat mulai tarikh seperti yang tertera di dalam jadual di atas.
3.
Naskah Sebutharga hanya akan dijual mengikut tarikh yang dinyatakan di dalam jadual di atas mulai jam 8.30 pagi hingga 4.00 petang pada hari Ahad - Rabu dan 9.00 pagi hingga 3.00 petang pada hari Khamis atau 12.00 tengahari pada tarikh akhir jual. Naskah tidak akan dijual selepas tempoh yang telah dinyatakan.
4.
Pembekal/kontraktor yang ingin menyertai hendaklah membayar secara tunai/Kad Debit/QRPay bagi naskah yang bernilai RM10.00 (Bekalan/Perkhidmatan) dan RM20.00 (Kerja) di kaunter Pembayaran Pembekal Pejabat Bendahari UTHM. Manakala naskah yang bernilai selain daripada nilai yang dinyatakan, naskah hanya boleh dibeli Secara Online Melalui Laman Sesawang http://www.tenderwizard.my/UTHM
5.
Pembekal/kontraktor atau wakil-wakil Pembekal/kontraktor dikehendaki membawa sijil asal Kementerian Kewangan Malaysia dan surat wakil kuasa yang sah berserta salinan sijil-sijil tersebut semasa pembelian naskah Sebutharga yang dibuat secara tunai.
6.
Naskah Sebutharga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertulis Tajuk Sebutharga dan No. Sebutharga serta dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga yang beralamat seperti di bawah dan hendaklah sampai di alamat yang tertera sebelum tarikh tutup (pada waktu pejabat) atau pada tarikh tutup yang telah ditetapkan (tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.)
 
Pengarah
Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja,
Batu Pahat,
Johor
7.
Iklan Sebutharga ini boleh dilayari melalui laman web kami di http:// www.uthm.edu.my. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Unit Perolehan ditalian 07-4537057/7076 atau di talian pejabat am pengeluar sebutharga(sila rujuk direktori telefon UTHM di http://www.uthm.edu.my/v2/index.php?option=com_wrapper&Itemid=88) atau di talian 03-79627870/7947 bagi sebarang pertanyaan mengenai laman sasawang tenderwizard.
8.
Untuk permohonan secara e-procurement, sila klik di pautan ini http://www.tenderwizard.my/UTHM.
   
   
 
BENDAHARI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA