IKLAN PEROLEHAN UTHM
Kemaskini : 29/11/2021
NOTIS BERKAITAN PEROLEHAN UTHM
       
 
 
    INFO KHAS PEROLEHAN SEMASA TEMPOH PKP
   
 
SENARAI IKLAN DIKELOMPOKKAN MENGIKUT PTJ, TARIKH MULA DAN TARIKH AKHIR DIJUAL
Sebut Harga
Tender
 
PTM :
 
Iklan 30/11/2021 Tamat dijual pada hari ini!
Iklan 30/11/2021 5 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Iklan 30/11/2021 7 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan :
 
Iklan 28/11/2021 4 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
FKMP :
 
Iklan 25/11/2021 Tamat dijual pada hari ini!
 
 
Iklan  11/11/2021 Tamat dijual tetapi belum ditutup!
Iklan  11/11/2021 Tamat dijual tetapi belum ditutup!
Iklan  15/11/2021 Tamat dijual tetapi belum ditutup!
 
 
Addendum
Tiada
 
KEPUTUSAN
Sebut Harga
Tender
 
Keputusan 09/11/2021
Keputusan 23/09/2021
 
 
Keputusan 29/09/2021
 
 
MAKLUMAN : PIHAK KONTRAKTOR / PEMBEKAL PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL DAN SALINAN SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR , ( ROC / ROB ), PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ( JIKA BERKAITAN ), SURAT WAKIL KUASA SYARIKAT, BORANG 49 DAN LAIN-LAIN SIJIL BERKAITAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM SYARAT TENDER ATAU SEBUT HARGA SEMASA BERURUSAN.
BORANG-BORANG PEMBELIAN
SEBUT HARGA DAN TENDER
MEMO PEROLEHAN
Mulai 1 September 2009, hanya seorang Pembekal/ Kontraktor/ Syarikat atau wakilnya yang sah sahaja dibenarkan membeli SATU ( 1 ) Sebut harga / Tender bagi Sebut harga / Tender yang sama. Harap maklum. Terima kasih