IKLAN PEROLEHAN UTHM
Kemaskini : 15/08/2019
MAKLUMAN PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH BEKAL
PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH BEKAL PERLU DIKEMUKAKAN KEPADA PEJABAT BENDAHARI MELALUI KETUA PTJ SELEWAT-LEWATNYA 14 HARI SEBELUM TARIKH AKHIR BEKAL SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM PESANAN TEMPATAN.
SENARAI IKLAN DIKELOMPOKKAN MENGIKUT PTJ, TARIKH MULA DAN TARIKH AKHIR DIJUAL
Sebutharga
Tender
 
Pejabat Pentadbiran Pagoh :
 
Iklan 12/08/2019 7 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi :
 
Iklan 15/08/2019 6 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
 
 
Tiada Iklan
 
 
Addendum
Tiada
 
KEPUTUSAN
Sebutharga
Tender
 
 
 
 
 
MAKLUMAN : PIHAK KONTRAKTOR / PEMBEKAL PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL DAN SALINAN SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR , ( ROC / ROB ), PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ( JIKA BERKAITAN ), SURAT WAKIL KUASA SYARIKAT, BORANG 49 DAN LAIN-LAIN SIJIL BERKAITAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM SYARAT TENDER ATAU SEBUTHARGA SEMASA BERURUSAN.
BORANG-BORANG PEMBELIAN
SEBUTHARGA DAN TENDER
MEMO PEROLEHAN
Mulai 1 September 2009, hanya seorang Pembekal/ Kontraktor/ Syarikat atau wakilnya yang sah sahaja dibenarkan membeli SATU ( 1 ) Sebutharga / Tender bagi Sebutharga / Tender yang sama. Harap maklum. Terima kasih