IKLAN PEROLEHAN UTHM
Kemaskini : 29/03/2015
MAKLUMAN GST
SEPERTI DIMAKLUMKAN CUKAI BARANG & PERKHIDMATAN (CBP/GST) AKAN BERKUATKUASA PADA 1 APRIL 2015. SEHUBUNGAN ITU PIHAK KONTRAKTOR / PEMBEKAL DIWAJIBKAN MENGISI BORANG MAKLUMAT PENDAFTARAN CBP/GST DAN HENDAKLAH DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KAMI UNTUK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT
SENARAI IKLAN MENGIKUT TARIKH DIKELUARKAN
Sebutharga
PTM - 16/03/2015 Tutup esok!
PPH - 24/03/2015 10 hari lagi sebelum tarikh tutup!
PPPIPP - 25/03/2015 9 hari lagi sebelum tarikh tutup!
Tender
Iklan  12/03/2015 2 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Iklan  17/03/2015 3 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Iklan  18/03/2015 4 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
   
Addendum
Tiada
   
KEPUTUSAN
Sebutharga
Tiada
Tender
Tiada
 
MAKLUMAN : PIHAK KONTRAKTOR / PEMBEKAL PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL DAN SALINAN SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR , ( ROC / ROB ), PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ( JIKA BERKAITAN ), SURAT WAKIL KUASA SYARIKAT, BORANG 49 DAN LAIN-LAIN SIJIL BERKAITAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM SYARAT TENDER ATAU SEBUTHARGA SEMASA BERURUSAN.
BORANG-BORANG PEMBELIAN
SEBUTHARGA DAN TENDER
MEMO PEROLEHAN
Mulai 1 September 2009, hanya seorang Pembekal/ Kontraktor/ Syarikat atau wakilnya yang sah sahaja dibenarkan membeli SATU ( 1 ) Sebutharga / Tender bagi Sebutharga / Tender yang sama. Harap maklum. Terima kasih