IKLAN PEROLEHAN UTHM
Kemaskini : 08/07/2020
NOTIS BERKAITAN PEROLEHAN UTHM
       
 
  INFO KHAS PEROLEHAN SEMASA TEMPOH PKP
   
 
SENARAI IKLAN DIKELOMPOKKAN MENGIKUT PTJ, TARIKH MULA DAN TARIKH AKHIR DIJUAL
Sebut Harga
Tender
 
Pejabat Pendaftar :
 
Iklan 08/07/2020 5 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
PTM :
 
Iklan 30/06/2020 4 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan :
 
Iklan 08/07/2020 5 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
FKMP :
 
Iklan 08/07/2020 7 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
FKEE :
 
Iklan 01/07/2020 5 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
FPTV :
 
Iklan 29/06/2020 3 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Fakulti Teknologi Kejuruteraan :
 
Iklan 09/07/2020 11 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Iklan 08/07/2020 7 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
 
 
Iklan  25/06/2020 Tamat dijual tetapi belum ditutup!
 
 
Addendum
Tiada
 
KEPUTUSAN
Sebut Harga
Tender
 
Keputusan 23/06/2020
Keputusan 19/05/2020
Keputusan 23/04/2020
Keputusan 12/03/2020
 
 
Keputusan 22/04/2020
Keputusan 13/01/2020
 
 
MAKLUMAN : PIHAK KONTRAKTOR / PEMBEKAL PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL DAN SALINAN SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR , ( ROC / ROB ), PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ( JIKA BERKAITAN ), SURAT WAKIL KUASA SYARIKAT, BORANG 49 DAN LAIN-LAIN SIJIL BERKAITAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM SYARAT TENDER ATAU SEBUT HARGA SEMASA BERURUSAN.
BORANG-BORANG PEMBELIAN
SEBUT HARGA DAN TENDER
MEMO PEROLEHAN
Mulai 1 September 2009, hanya seorang Pembekal/ Kontraktor/ Syarikat atau wakilnya yang sah sahaja dibenarkan membeli SATU ( 1 ) Sebut harga / Tender bagi Sebut harga / Tender yang sama. Harap maklum. Terima kasih