IKLAN PEROLEHAN UTHM
Kemaskini : 16/11/2017
MAKLUMAN GST
SEPERTI DIMAKLUMKAN CUKAI BARANG & PERKHIDMATAN (CBP/GST) TELAH BERKUATKUASA PADA 1 APRIL 2015. SEHUBUNGAN ITU PIHAK KONTRAKTOR / PEMBEKAL DIWAJIBKAN MENGISI BORANG MAKLUMAT PENDAFTARAN CBP/GST DAN HENDAKLAH DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KAMI UNTUK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT
SENARAI IKLAN MENGIKUT TARIKH DIKELUARKAN
Sebutharga
FSTPI - 06/11/2017 Tutup pada hari ini!
PPPIPP - 08/11/2017 4 hari lagi sebelum tarikh tutup!
FSTPI - 08/11/2017 4 hari lagi sebelum tarikh tutup!
FSTPI - 09/11/2017 5 hari lagi sebelum tarikh tutup!
PPA - 12/11/2017 Tutup pada hari ini!
Fakulti Teknologi Kejuruteraan - 12/11/2017 8 hari lagi sebelum tarikh tutup!
Fakulti Teknologi Kejuruteraan - 13/11/2017 8 hari lagi sebelum tarikh tutup!
Fakulti Teknologi Kejuruteraan - 13/11/2017 9 hari lagi sebelum tarikh tutup!
PPH - 14/11/2017 10 hari lagi sebelum tarikh tutup!
Fakulti Teknologi Kejuruteraan - 14/11/2017 10 hari lagi sebelum tarikh tutup!
PPH - 15/11/2017 3 hari lagi sebelum tarikh tutup!
Fakulti Teknologi Kejuruteraan - 15/11/2017 11 hari lagi sebelum tarikh tutup!
PPH - 16/11/2017 4 hari lagi sebelum tarikh tutup!
FKMP - 16/11/2017 3 hari lagi sebelum tarikh tutup!
Fakulti Teknologi Kejuruteraan - 16/11/2017 5 hari lagi sebelum tarikh tutup!
Tender
Tiada Iklan
   
Addendum
Tiada
   
 
MAKLUMAN : PIHAK KONTRAKTOR / PEMBEKAL PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL DAN SALINAN SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR , ( ROC / ROB ), PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ( JIKA BERKAITAN ), SURAT WAKIL KUASA SYARIKAT, BORANG 49 DAN LAIN-LAIN SIJIL BERKAITAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM SYARAT TENDER ATAU SEBUTHARGA SEMASA BERURUSAN.
BORANG-BORANG PEMBELIAN
SEBUTHARGA DAN TENDER
MEMO PEROLEHAN
Mulai 1 September 2009, hanya seorang Pembekal/ Kontraktor/ Syarikat atau wakilnya yang sah sahaja dibenarkan membeli SATU ( 1 ) Sebutharga / Tender bagi Sebutharga / Tender yang sama. Harap maklum. Terima kasih