IKLAN PEROLEHAN UTHM
Kemaskini : 15/03/2020
MAKLUMAN PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH BEKAL
PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH BEKAL PERLU DIKEMUKAKAN KEPADA PEJABAT BENDAHARI MELALUI KETUA PTJ SELEWAT-LEWATNYA 14 HARI SEBELUM TARIKH AKHIR BEKAL SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM PESANAN TEMPATAN.
SENARAI IKLAN DIKELOMPOKKAN MENGIKUT PTJ, TARIKH MULA DAN TARIKH AKHIR DIJUAL
Sebutharga
Tender
 
HEP :
 
Iklan 11/03/2020 14 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
Fakulti Teknologi Kejuruteraan :
 
Iklan 11/03/2020 10 hari lagi sebelum tarikh akhir dijual!
 
 
Iklan  18/03/2020 Tamat dijual tetapi belum ditutup!
 
 
Addendum
Tiada
 
KEPUTUSAN
Sebutharga
Tender
 
Keputusan 12/03/2020
Keputusan 05/02/2020
Keputusan 26/12/2019
 
 
Keputusan 13/01/2020
Keputusan 15/12/2019
 
 
MAKLUMAN : PIHAK KONTRAKTOR / PEMBEKAL PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL DAN SALINAN SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR , ( ROC / ROB ), PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN / PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ( JIKA BERKAITAN ), SURAT WAKIL KUASA SYARIKAT, BORANG 49 DAN LAIN-LAIN SIJIL BERKAITAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM SYARAT TENDER ATAU SEBUTHARGA SEMASA BERURUSAN.
BORANG-BORANG PEMBELIAN
SEBUTHARGA DAN TENDER
MEMO PEROLEHAN
Mulai 1 September 2009, hanya seorang Pembekal/ Kontraktor/ Syarikat atau wakilnya yang sah sahaja dibenarkan membeli SATU ( 1 ) Sebutharga / Tender bagi Sebutharga / Tender yang sama. Harap maklum. Terima kasih